Notice: A non well formed numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_1/d/3/d33cc54e-a2db-4311-a33c-a1470de12d45/pridekosice.sk/web/wp-includes/functions.php on line 104

Notice: A non well formed numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_1/d/3/d33cc54e-a2db-4311-a33c-a1470de12d45/pridekosice.sk/web/wp-includes/functions.php on line 106

Notice: A non well formed numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_1/d/3/d33cc54e-a2db-4311-a33c-a1470de12d45/pridekosice.sk/web/wp-includes/functions.php on line 108

Notice: A non well formed numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_1/d/3/d33cc54e-a2db-4311-a33c-a1470de12d45/pridekosice.sk/web/wp-includes/functions.php on line 109

WTF? Gay black Muslim from New York in Košice?

Detaily o udalosti

  • štvrtok | 31. August 2017
  • 17:00 - 19:00
  • Tabačka KulturFabrik, Gorkého 2, Košice

Tento program bude v anglickom jazyku bez prekladu.

Centrum komunitného organizovania v spolupráci s WSOS vás pozývaju v rámci Pro Fellows programu zameraného na komunitné organizovanie na diskusiu s Mustafom Sullivanom, riaditeľom LGBTQ centra pre mládež (13-24) v Bronxe, NYC počas jeho pobytu na Slovensku.

Mustafa Sullivan

Témy:
– LGBTQ život v USA a hlavne v NYC (queer mládež, coming out, zoznamovanie, kluby, PRIDE, HIV, služby,…)
– queer mladiství bezdomovci, zodpovednosť polície, Black Lives Matter kampaň,
– ako vychovať budúcich mládežníckých lídrov,
– budovanie rasovej a ekonomickej spravodlivosti,
– ľudové hnutie, získavanie prostriedkov, tréning komunitného organizovania a/alebo čokoľvek, čo súvisí s komunitným organizovaním queer ľudí.

Mustafa verí, že svet sa môže zmeniť pomocou troch síl: lásky, svetla a revolúcie. Viac o americkom mentorovi a organizácii Fierce http://www.fiercenyc.org/staff

(FIERCE) „Báječní“ „nezávislí“ „vzdelaní“ „radikáli“ „pre komunitné posilnenie postavenia“ bolo založené v roku 2000 skupinou prevažne farebnej LGBTQ mládeže. FIERCE je členská organizácia, ktorá vychováva budúcich lídrov spomedzi mladých lesieb, gejov, bisexuálov, trans rodových a queer osôb (LGBTQ) inej farby v New Yorku.

English version:
WTF? Gay black Muslim from New York in Bratislava?

Center for Community Organizing with WSOS program ”Sustaining Civic Participation in Minority Communities“ is inviting you to meet Mustafa Sullivan, Executive Director of FIERCE, NYC as a part of U.S. delegation members program in Slovakia.

Topics to be discussed:
– LGBTQ life in the US and especially in NYC (queer youth, coming out, dating, PRIDE, HIV, services, …)
– queer youth homelessness, police accountability, Black Lives Matter campaign
– how to build youth leadership,
– building for racial and economic justice,
– the grassroots movement, fundraising, organizing training, and/or anything related to queer community organizing.

Mustafa believes the world can change using three ingredients: love, light, and revolution. More about our American mentor and Fierce http://www.fiercenyc.org/staff

(FIERCE) Fabulous Independent Educated Radicals for Community Empowerment was founded in 2000 by a group of primarily LGBTQ youth of color. FIERCE is a membership-based organization building the leadership and power of lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) youth of color in New York City.