Notice: A non well formed numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_1/d/3/d33cc54e-a2db-4311-a33c-a1470de12d45/pridekosice.sk/web/wp-includes/functions.php on line 104

Notice: A non well formed numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_1/d/3/d33cc54e-a2db-4311-a33c-a1470de12d45/pridekosice.sk/web/wp-includes/functions.php on line 106

Notice: A non well formed numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_1/d/3/d33cc54e-a2db-4311-a33c-a1470de12d45/pridekosice.sk/web/wp-includes/functions.php on line 108

Notice: A non well formed numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_1/d/3/d33cc54e-a2db-4311-a33c-a1470de12d45/pridekosice.sk/web/wp-includes/functions.php on line 109

Queer-ty – Predstavenie brožúry pre mladých LGBT ľudí

Detaily o udalosti

  • štvrtok | 30. August 2017
  • 18:00 - 19:00
  • Tabačka KulturFabrik, Gorkého 2, Košice

Projekt skupiny mladých ľudí Queer-ty predstaví brožúrku, ktorá vychádza zo spoločných stretnutí, na ktorých diskutovali o jednotlivých oblastiach života, identifikovali problémy a ťažkosti súvisiace s ich identitou v týchto kontextoch a zároveň aj ochranné stratégie, ktoré im pomáhali a pomáhajú dané ťažkosti zvládnuť, prekonať. Brožúrka bude obsahovať práve výstupy a závery z týchto diskusií a má pomôcť ďalším mladým LGBTI ľuďom v ich prekonávaní.

Názov skupiny Queer-ty odkazuje na štandardné rozloženie klávesov na klávesniciach (qwerty). LGBTI mládež totiž nezapadá do spoločenskej normy, avšak víziou projektu bolo rešpektovať túto odlišnosť a prostredníctvom jednotlivcov (ty) a načúvaním ich potrieb znižovať negatívny dopad ich odlišnosti. Prostredníctvom diskusií s rovesníkmi zároveň takto dopomôcť k zdravému a plnohodnotnému vývinu a inklúzii.

Projekt Queer-Ty bol určený mladým ľuďom, ktorí sa identifikujú ako LGBT+ (lesby, gejovia, bisexuálni a transrodoví ľudia a ďalšie identity). Zámerom projektu bolo znížiť negatívne dopady šikany a diskriminácie, s ktorou sa táto mládež stretáva a to poskytnutím bezpečného priestoru na diskusiu pod odborným vedením.

Projekt bol realizovaný v priebehu roku 2016 (február – jún) a pozostával z 9 komunitných stretnutí s mladými ľuďmi vo veku 16 – 30 rokov. Spoločne s psychologičkou a komunitnou pracovníčkou mladí ľudia vytvorili obsah tejto krátkej brožúry. Stretnutia boli zamerané na identifikovanie stratégií bezpečia pre ľudí s LGBT+ identitou v rôznych rámcoch a kontextoch života – v rámci spoločnosti v širokom slova zmysle a vo verejnom priestore, v rámci vlastnej rodiny a blízkych partnerských a rovesníckych vzťahov, v škole, na pracovisku, ale taktiež vo virtuálnom priestore internetu, ktorý je v dnešnej dobe tak pevnou súčasťou života mladých ľudí.

Celý proces bol nastavený participatívne, preto celý obsah brožúrky je výstupom komunitných stretnutí a vkladov jednotlivých zapojených mladých ľudí s LGBT+ identitou. Veríme, že hlas týchto ľudí je mimoriadne dôležitý a že len sami členovia a členky LGBT+ komunity môžu podať hodnovernú správu o svojom prežívaní, obavách, ťažkostiach, ale aj sile, kompetenciách a zdrojoch, vďaka ktorým sa dokážu vyrovnať s ťažkosťami, ktoré žiaľ aj dnes prinášajú stereotypy o LGBT+ ľuďoch, netolerancia v našej spoločnosti a homofóbne postoje blízkych ľudí, aj vo všeobecnej spoločnosti.