Ekumenická bohoslužba

Detaily o udalosti

  • 25. augusta 2019
  • 17:30 - 19:00
  • Tabačka Kulturfabrik (Fabricafé)

PRIDE Košice 2019 opäť zakončíme bohoslužbou, na ktorej je vítaný každý a každá.

Hoci to tak občas nevyzerá, náboženstvá majú veľký potenciál budovať mosty medzi rozdielnymi ľuďmi. Počas našej spoločnej ekumenicky otvorenej bohoslužby sa budeme snažiť takéto mosty postaviť prostredníctvom počúvania biblických textov, spoločných modlitieb, piesní a svedectiev.

Nie, nepôjde o bohoslužbu výlučne pre LGBT+ ľudí. Bude to bohoslužba skutočne pre každého bez rozdielu a vynášania súdov. Boh totiž miluje a prijíma každého bez rozdielu.