Diskusia o viere a LGBT ľuďoch

Detaily o udalosti

  • 3. septembra 2017
  • 16:00 - 17:30
  • Halmi Café, Hlavná 21, Košice

Viera a LGBT identita sa na Slovensku ešte stále vníma ako niečo, čo nejde dohromady. Mnoho LGBT ľudí považuje veľké slovenské cirkvi za nepriateľov a mnoho veriacich zas prechováva nevraživosť k nehetero ľuďom. Ale je to tak naozaj? Aké miesto má viera v živote LGBT ľudí? Ako sa rôzne cirkvi vysporiadavajú s LGBT ľuďmi vo svojich radoch? Na tieto i podobné otázky budeme spolu hľadať odpovede.

Diskutovať budú:

Jaroslav Lorman

Jaroslav Lorman – český morálny teológ, rímskokatolícky diakon a prekladateľ. V roku 2015 sa po osemnástich rokoch manželstva otvorene prihlásil ku svojej homosexuálnej orientácii. Má štyri deti. Viac informácií nájdete napr. v jeho rozhovore s časopisom jádu Goetheho Inštitútu.


 

Martin Kováč Martin Kováč – doktorand teológie a diakon Starokatolíckej cirkvi v ČR s poverením pre službu na Slovensku. V rámci spoločenstva Starokatolíci v Bratislave sa snaží vytvárať kresťanskú komunitu otvorenú skutočne pre každého. Je ženatý a má jedno dieťa.


 

Jaroslav Paulík – slovenský rímskokatolícky kňaz, ktorý otvorene povedal, že je gej. Z toho dôvodu mu bolo zakázané verejne vykonávať svoju kňazskú službu. Zažil si mnohé neľahké chvíle, no dnes otvorene hovorí o svojom príbehu a o tom, kým je.